Ulveskytterne - bare trist

20.02.2022
Foto er fra Naturvernforbundets sider
Foto er fra Naturvernforbundets sider

Ulveskytterne - med loven i hånden - lisensen i lomma - avliver de dyr på rødlisten

Ulveskytterne - bryr seg ikke om biologisk mangfold og en natur i krise - vern er for eliten

Ulveskytterne - uten respekt for rovdyrenes egenverdi - gjør de alt for å bli kvitt dem

Ulveskytterne - mener at målet helligere middelet - helikopter og pumpehagle i paringstid - tøft!

Ulveskytterne - en del av lokal næringspolitikk - og stiller ikke spørsmål ved det

Ulveskytterne - på oppdrag fra staten - gjør de krav på legitimitet og belønning.

Ulveskytterne - løveskytterne - elfantskytterne - alle har de noe felles - de dreper utrydningstruede dyr.

Bare trist.


Årets neskyting av ulv ble gjennomført av Statens Naturoppsyn. De fikk lov til å bruke alle virkemidler. Jakten var gjengitt i en artikkel i Aftenposten 19. februar 2022. Norges Jeger og Fisk beskrev naturoppsynets helikopterjakt med pumpehagle som en nødvendig "ambulanse utrykning", som kunne bryte alle "trafikkreglene", for det var viktig å komme raskt frem og få skutt disse ulvene fort. Selv om det var i paringstiden. Selv om våre ulver er på rødlista. Selv om disse ulvene var innenfor den definerte ulvesonen. Selv om Bernkonvensjonen er tydelig på at utryddelsen vi driver med er svært svært kritikkverdig. 

NJFF får herved min utmelding og ulveskytterne aldri min støtte - uansett hvem som betaler dem.

Jeg tror jeg drar på fisketur - og roer meg litt ned.